สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารที่ทำการศาลจังหวัดชุมพร
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง

 
Location Chumporn
Construction area -

สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด


 
Location Nonthaburi
Construction area -

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย


 
Location Nonthaburi
Construction area -

สำนักงานศาลยุติธรรมกระบี่
อาคารที่ทำการศาลจังหวัดกระบี่

 
Location Krabi
Construction area -

สำนักงานศาลยุติธรรมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์
และศาลอุทธรณ์ภาค 6

 
Location Nakornsawan
Construction area -

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
อาคารนวัตกรรมสุขภาวะ อาหารและนิติกรรม
 
Location Nakornnayok
Construction area -

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
อาคารศูนย์พัฒนานวัตกรรมและต้นแบบทางการศึกษา
 
Location Nakornnayok
Construction area -

JUDGE BUILDING AT CHUMPORN


 
Location Chumporn
Construction area 15,000 m2

JUDGE BUILDING AT KRABI


 
Location Krabi
Construction area -

JUDGE BUILDING AT SARABURI
14-story building

 
Location Saraburi
Construction area -

JUDGE BUILDING AT NAKORNSAWAN
6-story building

 
Location Nakornsawan
Construction area -

ANIMAL DEMONSTRATION BUILDING, CHULALONGKORN UNIVERSITY
10-story building

 
Location Bangkok
Construction area -

SCIENCE AND TECHNOLOGY BUILDING
10-story building

 
Location Rajamangala University of Technology Krungthep Bangkok
Construction area -

ENGINEERING BUILDING, CHULALONGKORN UNIVERSITY
12-story building

 
Location Bangkok
Construction area 20,300 m2

RESEARCH AND STUDYING OF HEALTH BUILDING
11-story building

 
Location Suranari University of Technology, Nakornratchasima
Construction area -

AGRICULTURAL COORPERATIVE BUILDING


 
Location Pakkret, Nontaburi
Construction area -

RAMA IX MUSEUM BUILDING NATIONAL SCIENCE MUSEUM THAILAND 

 
Location BKhlong Luang, Pathumthani
Construction area -
 
Phone: (662) 950-4374     Fax: (662) 580-3231      E-mail: qbic@qbic.co.th